WE ZIJN AAN HET HUREN!

Stigma overwinnen door onderwijs en capaciteitsopbouw in gemeenschappen

Stigma overwinnen door onderwijs en capaciteitsopbouw in gemeenschappen

Gedrag Gezondheidsnieuws, voorjaar 2023

 

Helena Maguire, MS, LABA, BCBA, CDE®
Uitvoerend directeur, Melmark New England

 

Maggie Haag, MED, BCBA, LSW, CDE®
Uitvoerend directeur, Melmark Pennsylvania

 

Ashley Benedetto, MS Ed, BCBA
Directeur, volwassen dagprogramma's, Melmark Pennsylvania

 

Sociaal stigma is volgens Wikipedia de afkeuring van of discriminatie van een individu of een identificeerbare groep mensen op basis van waargenomen kenmerken die dienen om hen te onderscheiden van andere leden van een samenleving. Stigma kan een negatieve invloed hebben op de emotionele, mentale en fysieke gezondheid van getroffen personen, wat vaak resulteert in isolatie of gevoelens van depressie, angst en schaamte. Soms zien we dat sociaal stigma vaak leidt tot discriminerende handelingen door anderen. Dergelijke discriminatie kan opzettelijk of een onbewuste vooringenomenheid zijn. Ongeacht de motivatie kunnen individuen ervaringen hebben met afwijzing door andere groepen, verbaal geweld en fysiek geweld of ontzegging van toegang tot basisbehoeften zoals onderwijs, gezondheidszorg en werk.

 

► Klik hier om het artikel te lezen.