WE ZIJN AAN HET HUREN!

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie bij Melmark

 

Melmark zet zich in om voort te bouwen op de rijke geschiedenis van de organisatie om een ​​inclusieve cultuur te bieden aan elk individu dat we dienen, elke werknemer en elk gezinslid dat op onze diensten vertrouwt. We zijn toegewijd aan het luisteren, leren en spreken voor onze diverse gemeenschap. Het vergroten van onze initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie is van cruciaal belang voor de tevredenheid van het personeel, betere klinische praktijksystemen en betere toegang tot speciaal onderwijs en diensten voor volwassenen, wat ook in overeenstemming is met onze al lang bestaande missie, visie en kernverplichtingen.

 

Van onze Raad van Bestuur, President en CEO, evenals ons State Divisional Leadership, heten we u welkom om met ons mee te doen terwijl we ons allemaal blijven aanpassen en groeien met een diepe persoonlijke en professionele toewijding aan deze initiatieven.

 

Bekijk Melmarks diversiteits-, gelijkheids- en inclusieplan voor 2022.