WE ZIJN AAN HET HUREN!

Kernverbintenissen

Kernverplichtingen van Melmark

Medelevende zorg

Melmark biedt een diverse en inclusieve cultuur van voortdurende zorg, ondersteuning en respect voor de personen die we dienen, hun families en onze medewerkers.

Integriteit in alles wat we doen

Melmark beoordeelt consequent de betrouwbaarheid van organisatorische, personeels- en prestatiebeheersystemen om ervoor te zorgen dat educatieve en klinische normen worden bereikt en gehandhaafd.

 

Hooggeschoolde arbeidskrachten

Melmark past prestatiegerichte training en professionele groeimogelijkheden toe om de vaardigheden voor een divers en inclusief personeelsbestand te verbeteren.

Op bewijs gebaseerde praktijken

Melmark gebruikt wetenschappelijk bewijs en prestatiegegevens om alle besluitvorming te informeren.

 

verenigde cultuur

Melmark waardeert alle belanghebbenden zonder uitzondering op handicap, leeftijd, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, ras, huidskleur, etniciteit, religieuze overtuiging, nationale afkomst, geografische locatie, servicelijn, ambtstermijn of professionele referenties. We zijn een verenigde cultuur om de vervulling van onze missie en visie te garanderen.

Beste resultaten

Melmark beïnvloedt positieve verandering in de kwaliteit van leven van de individuen die we dienen binnen onze diverse en inclusieve gemeenschappen door datagestuurde trendanalyses te implementeren.