WE ZIJN AAN HET HUREN!

Melmark houdt zich aan alle federale, staats- en regionale voorschriften. Als onderdeel van onze mission-first focus op het aanbieden van geavanceerde, gespecialiseerde programma's voor speciaal onderwijs, implementeren we uitgebreide nalevingsrichtlijnen en houden we deze richtlijnen nauwlettend in de gaten om mogelijke schendingen te voorkomen en op te sporen. Hieronder vindt u meer informatie over ons privacybeleid en ander beleid.

Beleid en best practices van Melmark

Privacy Policy

Melmark, Inc.

PRIVACYBELEID

Laatst gewijzigd: 1 september 2021

 

Melmark, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (het "Bedrijf" of "Wij") respecteren uw privacy en we doen er alles aan om uw privacy te beschermen door middel van dit Privacybeleid ("Beleid"). Dit beleid beschrijft onze informatiepraktijken voor de websites www.Melmark.org en 

https://ecomm.melmark.org/, en alle bijbehorende pagina's (onze "Website"), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie via de Website. Lees dit beleid aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, is het uw keuze om onze Website niet te gebruiken. Door de Website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met dit Beleid.

 

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid alleen van toepassing is op de website. Naast onze eigen website bieden we links naar andere websites van derden die niet onder onze controle staan. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van enige andere website die aan onze website is gekoppeld.

 

Persoonsgegevens

Het bedrijf zal via de website geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres ("persoonlijke gegevens"), tenzij u deze vrijwillig hebt verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een enquête of registratieformulier. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, dient u deze niet in.

 

Aanvullende informatie automatisch verzameld

In sommige gevallen kan de Website automatisch (dwz niet via registratie) informatie over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is. Voorbeelden van dit soort informatie zijn het type internetbrowser dat u gebruikt, het type computerbesturingssysteem dat u gebruikt, het IP-adres van uw computer en de domeinnaam van de website van waaruit u naar deze site bent gelinkt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het bedrijf algemene statistieken over het gebruik van de website te verstrekken en om algemene demografische gegevens van gebruikers te evalueren. We kunnen verzameltechnologieën gebruiken om de website te beheren, om het verkeer en het gebruik van de website te volgen, om te reageren op problemen, om ons e-commerce-aanbod te vergemakkelijken, voor analysedoeleinden en om de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten. De verzamelingstechnologieën van de eerste en derde partij die we gebruiken, verzamelen niet automatisch persoonlijke gegevens, maar we kunnen de gegevens die we via verzamelingstechnologieën hebben verzameld, koppelen aan persoonlijke gegevens over u die we verzamelen uit andere bronnen of die u aan ons verstrekt.

 

Informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst – Cookies

Wanneer u de Website bekijkt, kan er bepaalde informatie op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie heeft de vorm van een "cookie" of vergelijkbaar bestand en stelt de website in staat om de ervaring af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Bij de meeste internetbrowsers kunnen cookies worden geblokkeerd of gewist na het bezoeken van een website. Sommige aspecten van deze website werken mogelijk niet correct als uw browser is ingesteld om cookies te blokkeren.

 

Security

Het bedrijf neemt redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie van gebruikers te beschermen. Het bedrijf voldoet aan alle staats- en federale wetten die waarborgen voor specifieke soorten informatie vereisen. Creditcardgegevens zijn versleuteld en worden veilig naar ons verzonden. Bovendien is de toegang tot alle informatie van onze gebruikers beperkt. Informatie wordt bewaard op beveiligde servers in een beveiligde omgeving. Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen doen om de privacy van de informatie die u aan het bedrijf verstrekt, te handhaven, kunnen we de privacy van dergelijke informatie niet garanderen. Deze bestanden kunnen worden onderworpen aan productie in een rechtbank. Zelfs met alle redelijke inspanningen om ze te beschermen, kunnen deze bestanden illegaal of tegen onze wil worden geopend. De veiligheid en beveiliging van uw informatie hangt ook van u af. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Wij verzoeken u dringend geen persoonsgegevens per e-mail te verzenden. Elke overdracht van persoonlijke informatie is op eigen risico, ook door het gebruik van e-mail. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Website.

 

Openbaarmaking van uw informatie

We kunnen geaggregeerde anonieme informatie over onze gebruikers en informatie die geen enkele persoon identificeert, zonder beperking openbaar maken.

 

We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven die we verzamelen of die u verstrekt zoals beschreven in dit Beleid:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.
 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Om het doel te vervullen waarvoor u het verstrekt.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt of met uw toestemming.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel of alle activa van het Bedrijf, ongeacht of dit in continuïteit is of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke informatie die door het Bedrijf wordt bewaard over gebruikers van onze Website tot de overgedragen activa behoort.
   

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Om onze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen of toe te passen, www.melmark.org/terms-of-use, en andere overeenkomsten, inclusief voor facturerings- en incassodoeleinden.
 • Als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties omvatten met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.
   

Wijzigingen aan ons Privacybeleid 

We kunnen dit Beleid op elk moment bijwerken en eventuele wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na de publicatie van het herziene Beleid. Als u de website blijft gebruiken, stemt u in met deze wijzigingen. Kom hier regelmatig terug voor eventuele updates.

 
Contact informatie

Neem voor vragen of opmerkingen over dit beleid en onze privacypraktijken contact met ons op via: webmaster@melmark.org.

Gebruiksvoorwaarden

Melmark, Inc.

Gebruiksvoorwaarden voor de website
Laatst gewijzigd: 1 september 2021

 

Uw toegang tot en gebruik van deze website en elke pagina hierin die begint met www.Melmark.org en / of https://ecomm.melmark.org/ en elke pagina die wordt gevonden in enige vorm van sociale media (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest of anderen) (hierin gezamenlijk aangeduid als de "site") is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de site te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord, zonder beperking of kwalificatie, gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons websiteprivacybeleid, te vinden op: www.melmark.org/privacybeleid, hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u de site niet openen of gebruiken.
 

 1. Copyright.Al het materiaal op de site en de bijbehorende bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd door Melmark, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Melmark") of door de oorspronkelijke maker van dat materiaal. Het wordt beschermd door de auteursrechtwetten van de Verenigde Staten van Amerika en door verdragen met andere landen. Tenzij anders vermeld, is geen materiaal op deze site in het publieke domein. U mag materiaal op deze site alleen downloaden, kopiëren, reproduceren, herdistribueren, opnieuw publiceren, weergeven, posten of verzenden als dit uitdrukkelijk is toegestaan, en dan alleen het daarvoor bestemde materiaal. Melmark verklaart of garandeert op geen enkele manier dat uw gebruik van materiaal dat op deze site wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
   

 2. Handelsmerken. Alle handelsmerken, servicemerken en logo's ("Handelsmerken") die op de site worden weergegeven en gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot de naam MELMARK, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Niets op deze site mag worden opgevat als het verlenen van enig recht of licentie om enig handelsmerk te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.
   

 3. Links.U mag geen link naar de site plaatsen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Melmark. Houd er rekening mee dat de site is gekoppeld aan andere sites die mogelijk andere gebruiksvoorwaarden hebben. U dient deze sites te raadplegen voor de juiste informatie; u dient te begrijpen dat Melmark geen controle heeft over de inhoud van deze andere sites. Daarnaast betekent een hyperlink naar een niet-Melmark-site niet dat Melmark de inhoud of het gebruik van de gelinkte site onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de sites van derden die aan de site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico. Raadpleeg die sites voor de juiste informatie.
   

 4. Nauwkeurigheid.Hoewel Melmark redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie op de site nauwkeurig en up-to-date is, geeft Melmark geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan deze site worden aangebracht. In het geval dat zich een onnauwkeurigheid voordoet, informeer Melmark dan zodat deze kan worden gecorrigeerd.
   

 5. Disclaimer/Geen medisch advies gegeven.De informatie op de site is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor medische professionele hulp, advies, diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over gezondheidszorg. Niets op deze website is bedoeld als aanbeveling of goedkeuring van specifieke tests, producten, procedures, bedrijven, meningen of andere informatie die op deze website kan worden vermeld.
  Elk vertrouwen op enige informatie verstrekt door het sitepersoneel, andere die op de site verschijnen op uitnodiging van de site en/of andere bezoekers van de site is uitsluitend op risico van de gebruiker. De informatie op de site is niet bedoeld om een ​​zorgverlener-patiëntrelatie tot stand te brengen.
   

 6. Aansprakelijkheidsbeperking en uitsluiting van garantie.DE SITE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, EN UW GEBRUIK VAN DEZE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. MELMARK GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OVER HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE MATERIALEN DAAROP, EN WIJST ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN NAUWKEURIGHEID OF KWALITEIT, EN ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF . MELMARK WIJST EVENEENS UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR ENIGE SCHADE OF VIRUSSEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN ALS U DE SITE TOEGANG OF DOORBLAD OF MATERIAAL VANAF DOWNLOAD.
   

  ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS MELMARK AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE SCHADE, ZOWEL IN EEN ACTIE IN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), DIE VOORTVLOEIT UIT EEN UIT DE UITVOERING VOLGENS PRESTATIES GEBRUIK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, ONVERMOGEN OM DE SITE TE TOEGANG TOT OF TE GEBRUIKEN, EN VERLIES VAN VERWACHTE WINST OF VOORDELEN, ZELFS ALS MELMARK OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE STOPT MET HET GEBRUIK VAN DEZE.
   

 7. Communicatie door u. Alle communicatie of materiaal dat u per e-mail of anderszins naar de site verzendt dat geen persoonlijke informatie bevat, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is en kan worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. U verleent Melmark hierbij een eeuwigdurende, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie voor enig auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u verzendt of op de site plaatst. Dergelijk materiaal mag door Melmark voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien staat het Melmark vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken in alle communicatie die u naar de site stuurt, voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie die u naar de site stuurt. U mag geen informatie plaatsen of verzenden die illegaal, bedreigend, beledigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, etnisch of raciaal beledigend of discriminerend, godslasterlijk is, inbreuk maakt op het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij, inbreuk maakt op de privacy van een andere persoon of enige andere informatie of materialen die een misdrijf vormen, aanleiding geven tot een civiele procedure of anderszins een wet of vertrouwelijkheidsovereenkomst schenden. Melmark behoudt zich het recht voor om het plaatsen van een dergelijk bericht te weigeren en kan passende juridische stappen ondernemen. Houd er rekening mee dat Melmark niet zal reageren op vragen over persoonlijke gezondheidsproblemen. Als u dergelijke informatie verzendt, kunnen we u niet garanderen dat de informatie privé blijft, hoewel we deze niet opzettelijk vrijgeven of openbaar maken. Wij verzoeken u dringend dergelijke informatie niet per e-mail te verzenden.
   

 8. Privacy.We verwijzen u naar ons privacybeleid, te vinden op: www.melmark.org/privacybeleid, voor een volledige bespreking van hoe Melmark informatie gebruikt die u via onze websites communiceert. U erkent en begrijpt dat alle persoonlijke gezondheidsinformatie of andere vertrouwelijke informatie die op de site wordt geplaatst (via blogs, tweeten, het plaatsen van opmerkingen, vragen en dergelijke) zichtbaar zal zijn voor derden/gebruikers op de site en niet vertrouwelijk zal zijn. U mag geen informatie plaatsen of becommentariëren op een site zoals Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Vine, blogs of tweeten die u vertrouwelijk wilt houden.
   

 9. Inhoud van gelinkte sites.Melmark heeft geen andere sites die aan haar site zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het bezoeken van gelinkte sites is op eigen risico.
   

 10. Exportcontrole. Software en ander materiaal van de site kan onderhevig zijn aan exportcontrole van de Verenigde Staten. De exportcontrolewetten van de Verenigde Staten verbieden het exporteren van bepaalde technische gegevens en software naar bepaalde gebieden. Er mag geen software van deze site worden gedownload of geëxporteerd (1) naar (of naar een onderdaan of inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waartegen de Verenigde Staten een goederenembargo hebben; of (2) aan iedereen op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen van het Amerikaanse ministerie van Financiën, of op de lijst met weigeringen van het Amerikaanse ministerie van Handel.
   

Melmark geeft geen toestemming voor het downloaden of exporteren van software of technische gegevens van deze site naar een verboden jurisdictie onder de exportwetten van de Verenigde Staten.
 

 1. Herzieningen. Melmark behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen en aan te vullen door de nieuwe voorwaarden op de site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat uw voortdurende toegang tot en gebruik van de site uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden inhoudt.
   

 2. Verwijdering van berichten of opmerkingen. Melmark behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, alle berichten, opmerkingen, links, video's of enig ander item of onderwerp waarvan het vaststelt dat het spam is, promotie van derden of materiaal dat het anderszins als ongepast beschouwt, te verwijderen en te verwijderen. , beledigend, illegaal, aanstootgevend, verouderd, in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of niet gerelateerd aan onze missie, de site of de inhoud ervan.
   

 3. geschillen. Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Pennsylvania, ongeacht eventuele wetsconflicten. De Delaware County, Pennsylvania Court of Common Pleas en de federale districtsrechtbanken van het Eastern District of Pennsylvania (afhankelijk van welk onderwerp jurisdictie heeft) zijn de exclusieve jurisdictie en locatie voor elke claim tussen de partijen, die hierbij instemmen met de persoonlijke jurisdictie en locatie van die rechtbanken.
   

 4. Vrijwaring. U stemt ermee in Melmark, licentiegevers en serviceproviders, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade , vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site.
   

 5. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of ander gerecht van het bevoegde rechtsgebied om welke reden dan ook ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geëlimineerd of beperkt tot de minimale omvang zodat de resterende bepalingen van de Voorwaarden van Het gebruik zal volledig van kracht en effect blijven.

  

U accepteert deze voorwaarden door de site te gebruiken.  
 

Als u feedback, opmerkingen, vragen of andere communicatie over de site of de gebruiksvoorwaarden heeft, kunt u contact met ons opnemen via: webmaster@melmark.org.
 

Bedankt voor het bezoeken van de site.  

BACB Professionele en ethische nalevingscode voor gedragsanalisten

Melmark houdt zich in alle aspecten van haar dienstverlening aan de Gedragsanalist Certification Board (BACB) Professional and Ethical Compliance Code for Behavior Analysts. Dit omvat het verkrijgen van geïnformeerde toestemming voor alle digitale inhoud van Melmark. Digitale inhoud mag niet worden vastgelegd of hergebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming. Om de volledige BACB professionele en ethische nalevingscode voor gedragsanalisten te lezen, klik hier.