WE ZIJN AAN HET HUREN!

Shawn P.Quigley,
PhD, BCBA-D, CDE®

Chief Operating Officer

Dr. Quigley heeft professionele ervaring in vele hoedanigheden, van directe zorg tot administratie bij veel verschillende entiteiten. Hij heeft kansen gehad om een ​​federaal gefinancierde onderzoeksbeurs te beheren; helpen bij het ontwikkelen van stelsels voor geestelijke gezondheidszorg op provinciaal niveau voor volwassenen en kinderen; helpen bij het ontwikkelen van wettelijke richtlijnen voor autismediensten; en leiding geven aan de ontwikkeling van klinische en trainingspraktijken. Deze ervaringen hebben een sterke basis gelegd voor het begrijpen van serviceontwikkeling, wettelijke vereisten, reikwijdte van competentiekwesties, toewijzing van middelen en dienstverlening.

 

Dr. Quigley heeft het beroep ondersteund door dienst te doen in redactionele beoordelingsraden; onderzoek publiceren; actief zijn bij regionale en landelijke servicegroepen; lesgeven aan meerdere universiteiten; en vrijwilligerswerk als materiedeskundige voor de Behaviour Analyst Certification Board (BACB). Dr. Quigley is adjunct-faculteit voor afgestudeerde en professionele studies aan het Endicott College.

 

Dr. Quigley behaalde zijn doctoraat in Gedragsanalyse aan de Western Michigan University. Hij voltooide een postdoctorale psychologiebeurs bij de University of New Mexico Medical Group. De fellowship bood Dr. Quigley de kans om diagnostische evaluaties uit te voeren in een kliniek voor autismespectrumstoornissen (ASS), gezinnen en individuen met ASS te ondersteunen en capaciteit op te bouwen voor gedragsanalytische aanbieders.